KVAKA JE...

udruga u kojoj svaki njen član svoju osobnost može izraziti u bilo kojem vidu stvaralaštva i umjetnosti od pisane riječi, dakle, književnosti, proze, poezije, drame, stripa, fotografija, slikarstva, multimedija i dr.
Svrha Udruge je i okupljanje pisaca, književnika i drugih umjetnika, te promicanje kulture i kulturnih sadržaja poput čitateljskih klubova, književnih večeri i radionica pisanja, razvijanje međukulturalnih odnosa, predstavljanje zainteresiranoj javnosti, nakladnicima, izdavačima i nadležnom ministarstvu vlastitu djelatnosti i stvaralaštvo članova Udruge, njihovo predstavljanje javnosti i promociju.

Godišnja članarina u udruzi KVAKA iznosi 15 € i plaća se do kraja siječnja za tekuću godinu. Članovi koji do tog roka ne uplate članarinu bit će izbrisani iz popisa članova.

Društvo za promicanje kulture KVAKA upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske dana 30.09.2019. pod registarskim brojem 01003513.
OIB: 58849783704
ISBN ID: 48793
Zagrebačka banka d.d. • IBAN: HR14 2360 0001 1028 2183 0 • SWIFT: ZABA HR 2X

Predsjednik: Vedran Smolec
Dopredsjednik: Tomislav Beronić
Likvidator: Sonja Smolec