Knjige u pravilu otpremamo prvi sljedeći radni dan od primitka uplate. U slučaju bilo kakvih promjena u rokovima isporuke dobit će te obavijest elektroničkom poštom.

Tomislav Beronić

FRANGERE PANE
Priče o Frankopanima

Cijena (za HR): 39.90 €

Cijena (izvan HR): 60 €

Poštarina je uključena u cijenu.
Privola o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (GDPR)
KVAKA, kao voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani na mrežnu stranicu www.kvaka.club i da će biti obrađeni.
KVAKA poštuje Vašu privatnost te prikupljene osobne podatke koristi isključivo za potrebe navedene u ovoj privoli.
Prihvaćanjem ove privole smatra se da, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016., slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih putem ove mrežne stranice, u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno, stoga ovu privolu niste dužni prihvatiti, niti unositi svoje osobne podatke u prijavnu formu na ovoj mrežnoj stranici.
Po prihvaćanju ove privole, i unosom Vaših osobnih podataka isti će biti obrađeni isljučivo u svrhu pretplate na naručenu knjigu.
KVAKA jamči privatnost i sigurnost svih zaprimljenih podataka te se oni nipošto neće davati na uvid trećim osobama, osim u slučajevima kada to nalažu zakonske obaveze. Vaši osobni podaci čuvat će se u bazi podataka.
Sve osobe koje imaju pristupi podacima odgovorne su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016., u svakom trenutku možete povući privolu. Povlačenje privole možete podnijeti elektroničkim putem na mrežnoj stranici udruge www.kvaka.club.