Knjige otpremamo poštom prvi sljedeći radni dan nakon dospijeća uplate.

Tomislav Beronić

Misal kneza Anža Frankopana

Roman, povijesna finkcija, fromat B5, tvrdi platneni uvez, 352 stranice, kvalitetan tisak, tiskano glagoljicom.

Cijena (za HR): 120,00 EUR

Poštarina uključena u cijenu. Doplata poštarine za inozemstvo iznosi 10 EUR.
Privola o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (GDPR)
KVAKA, kao voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani na mrežnu stranicu www.kvaka.club i da će biti obrađeni.
KVAKA poštuje Vašu privatnost te prikupljene osobne podatke koristi isključivo za potrebe navedene u ovoj privoli.
Prihvaćanjem ove privole smatra se da, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016., slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih putem ove mrežne stranice, u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno, stoga ovu privolu niste dužni prihvatiti, niti unositi svoje osobne podatke u prijavnu formu na ovoj mrežnoj stranici.
Po prihvaćanju ove privole, i unosom Vaših osobnih podataka isti će biti obrađeni isljučivo u svrhu pretplate na naručenu knjigu.
KVAKA jamči privatnost i sigurnost svih zaprimljenih podataka te se oni nipošto neće davati na uvid trećim osobama, osim u slučajevima kada to nalažu zakonske obaveze. Vaši osobni podaci čuvat će se u bazi podataka.
Sve osobe koje imaju pristupi podacima odgovorne su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016., u svakom trenutku možete povući privolu. Povlačenje privole možete podnijeti elektroničkim putem na mrežnoj stranici udruge www.kvaka.club.