Naručivanje Časopisa KVAKA

Časopis za književnost KVAKA dostavljamo redovnom poštom na kućnu adresu.

Cijena Časopisa KVAKA zajedno s poštarinom iznosi 12 € za Hrvatsku odnosno 20 EUR za inozemstvo.

Svoj primjerak možete naručiti ispunjavanjem ovog obrasca i uplatom na
IBAN: HR14 2360 0001 1028 2183 0 (Zagrebačka banka d.d. • SWIFT: ZABA HR 2X)
Potvrdu narudžbe dobit ćete na adresu Vaše elektroničke pošte.
VAŽNO: Časopis dostavljamo nakon dospijeća uplate na žiro račun udruge.

KVAKA, kao voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani na mrežnu stranicu www.kvaka.club i da će biti obrađeni.
KVAKA poštuje Vašu privatnost te prikupljene osobne podatke koristi isključivo za potrebe navedene u ovoj privoli.
Prihvaćanjem ove privole smatra se da, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016., slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih putem ove mrežne stranice, u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno, stoga ovu privolu niste dužni prihvatiti, niti unositi svoje osobne podatke u prijavnu formu na ovoj mrežnoj stranici.
Po prihvaćanju ove privole, i unosom Vaših osobnih podataka isti će biti obrađeni isključivo radi dostave Časopisa KVAKA.
KVAKA jamči privatnost i sigurnost svih zaprimljenih podataka te se oni nipošto neće davati na uvid trećim osobama, osim u slučajevima kada to nalažu zakonske obaveze. Osobni podaci naručitelja čuvat će se u bazi podataka sukladno zakonu.
Sve osobe koje imaju pristupi podacima odgovorne su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016., u svakom trenutku možete povući privolu. Povlačenje privole možete podnijeti elektroničkim putem na mrežnoj stranici udruge www.kvaka.club.